This is a free Purot.net wiki
  • View:

Käsitekartat

Johdanto

Käsitekartta on graafinen työkalu tiedon organisointiin ja esittämiseen. Käsitekartta koostuu konseptien ja niiden välisten suhteiden kuvauksista. Käsittekartta on siis kaavio, jossa käsitteet ja niiden väliset yhteydet on kuvattu alaspäin haaroittuvana puurakenteena. 

Miellekastta on kaavio, jossa on sanoja, ideoita tai tehtäviä linkitettynä avainkäsitteen ympärille. Se ei muodosta hierarkista rakennetta, kuten  käsitekartassa. 

Tässäpä omalle koneelle ladattavia käsitekarttoja:

http://cmap.ihmc.us/download/

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page#Download_and_install

 

Käsitekarttoja voidaan työstää ja jakaa yhteisöllisesti. Tässä on sellaisia ohjelmia:

http://mind42.com/

http://www.mindmeister.com/

https://bubbl.us/

http://www.wisemapping.com/c/home.htm

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username