This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yhteisöllinen kirjoittamien

Johdanto

Yhteisöllinen kirjoittaminen on sitä, että useampi henkilö tuottaa yhteistä tekstiä. Tekstiä voidaan kirjoittaa reaaliaikaisesti esimerkiksi Titanpadilla tai Googlen työkaluilla. Tai sitten kirjoittaminen voi tapahtua niin, ettei läsnä tarvitse olla samaan aikaa. Näin toimitaan esimerkiksi Purot.net- wikissä. Voisiko yhteisöllisen kirjoittamisen työkaluilla korvata vaikkapa kokouksia? Tai voitaisiinko niitä käyttää apuna opettajien ja erityisesti rehtorien työssä?

Tehtävä 1.

Kirjatukaa tälle padille (vaatii salasanan).

Kirjaittakaa oikeassa yläkulmassa olevaan laatikkoon oma nimenne.

Ja sitte vaan kirjoittamaan, mutta kirjoitamme järjestyksessä ja vuorotellen, ettei rivit mene päällekäin.

Mihin voisit hyödyntää tätä ohjelmaa omassa opetuksessasi?

Tehtävä 2.

Google tarjoaa yhteisöllisiä työkaluja, joilla voidaan työstää yhdessä dokumentteja, taulukoita esityksiä tai kyselyitä.  Käy kokeilemassa noita kaikkia klikkaamalla linkkiä.

Mihin voisit hyödyntää näitä työkaluja opetuksessasi?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username