This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tehtävät

1. kotitehtävä

 

Mieti oman/omien oppiaineiden näkökulmasta, miten voisit hyödyntää tätä Wiki- oppimisympäristöä opetuksessasi?

Olen jo hyödyntänyt Wiki-oppimisympäristöä ryhmätöiden tekemisessä, tekstien yhteistoiminnallisessa kirjoittamisessa sekä miellekarttojen tekemisessä. Tarkoituksena on käyttää sitä vielä kirjailijakansioiden laatimisessa.

Minä laitoin tuonne Sallatunturin koulun purot.nettiin oman sivun historiakerholle

Ideoita

Voisimme tehdä esimerkiksi sanakirjaa oudoista käsitteistä wikiin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Oppilaiden tekemiä pieniä tutkielmia voisi laittaa luettavaksi wikiin.
Liisamaija   (21.02.2012 15:10)
  Reply

Ainekirjoituksessa tätä voisikokeilla jollakin tapaa.Pitäävielämiettiä,miten seonnistuukäytännössä
PaSa   (21.02.2012 14:55)
  Reply

Biologian ja maantiedon kannalta wiki voisi toimia jonkun osion opiskelussa. Esim. ihmisen biologiassa olisi paljon osia, joita voisi työstää wikin avulla; samalla voisi tehdä yhteistyötä terveystiedon aineenopen kanssa.
SuJu   (21.02.2012 14:54)
  Reply

Ei mitään tietoa......
satuop   (21.02.2012 14:52)
  Reply